Zeytin Hasadı

zeytinde hasad zamani

Zeytin Hasadı Zamanı

Zeytin hasadı, çoğunlukla sırıkla yapılmaktadır. Başka toplama yöntemi olarak tarakla veya elle sıyırma yöntemi de vardır. Günümüz şartlarında omuzla taşınan hasad makinaları sınırlı olarak kullanılmakta, buna rağmen de her yıl artış göstermektedir.

Zeytin hasadı da şuanda yaygın olarak kullanılan sırıkla ve makine yoluyla toplama yönteminde dallarda yara açılmasına, sürgünlerin zarar görmesine ve kırılmasına neden olur. Aynı zamanda ağaçlarda ki meyve oranının her yıl azalmasının da önemli bir faktörüdür. Kişilerin uzanamadığı yerlerde bu yöntemi kullanmasını öngörüyoruz.

Bu nedenle hasad işleminin elle veya tarakla toplamasında yarar vardır. Bu şekilde toplanacak zeytinlerin hem zarar görmesi engellenmiş olacak hem de bir sonra ki sene meyve verecek sürgünler korunmuş olacaktır. Ayrıca yere düşen zeytinlerin korunması için ağacın çevresine yaygı veya ağ serilmelidir.

Hasad zamanları birkaç evreden oluşmaktadır.

İlk hasad evresi, Ekim sonu Kasım başı gibi başlar. Bu evrede sofralık yeşil zeytin toplanmaktadır.

zeytinde hasad zamani

zeytinde hasad evreleri

Bundan sonraki hasad zamanı Kasım ayını ve Aralık ayını kapsamaktadır. Esas zeytin hasadı zamanı bu aylardır. Hem yağlık hem sofralık siyah zeytinler elde edilmektedir. Bu zamanlarda toplanan zeytinlerden genellikle salamura zeytin yapılmaktadır.

Son hasad evresi Aralık sonu gibi olur. Bu hasad evresinde ağaçlarda kalan son meyveler ve yere dökülen zeytinleri hasad evresidir.

Hasat sırasında dikkat edilecek bir konuda dip
zeytin diye tabir edilen yere dökülmüş zeytinlerin ağaç üzerinden hasat edilen zeytinler (dip zeytini, silkim zeytini)
ile birlikte karıştırılmadan ayrı kaplara konulması ve ayrı olarak işlenmesidir. Böylece ağaç üzerinden toplanan
silkim zeytinlerden elde edilecek zeytinyağının kalitesini bozan dip zeytinlerinin olumsuz etkisi önlenmiş olur.
Ayrıca elde edilen zeytinyağlarının kaliteli kaybını önlemek için paslanmaz çelik, krom-nikel alaşımlı, galvanizli
saç kaplarda muhafazası sağlanmalıdır. Bu kaplar sezon öncesinde temizlenmeli, içine konan yağdaki posanın
kabın dibine çökmesini takiben (muhtemelen ilkbaharda) yağ başka bir kaba aktarılıp kabın dibindeki posa
temizlemeli ve posasız yağ tekrar doldurulmalıdır.
Hasat sırasında kırılan sürgünler ve dökülen yapraklar organik madde olarak ağaçlara geri dönüşümde yararlı
besin maddeleri içerdiğinden, hasadı biten ağaçların altına dağıtılarak bırakılmalı ve bilahare toprağa
karıştırılmalıdır.
Hasat bittikten sonra ağaçlardaki meyve sapı bağlantı yarası ile darbe, sürtünme vb gibi nedenlerin yol açtığı
diğer yaralarda Zeytin Dal Kanseri hastalığı ile Zeytin Yara Koşnili zararlısının yerleşmesinin önlenmesine yönelik
hazır bakırlı ilaçlardan birisi veya bordo bulamacı ile zeytin ağaçlarımız ilaçlanmalıdır.

En iyi naturel zeytinyağı elle veya tarakla toplanan zeytininden oluşmaktadır. Bu nedenle bu dönemlerde toplanan zeytinler ile son dönemde toplanan zeytinleri ayrı bölümlerde tutulmalıdır.

NATUREL ZEYTİNYAĞI